Onderwijs / Zorg

Referenties

(In alfabetische volgorde)

 

> MBO School (referentie op aanvraag) instelling

Veiligheid van studenten en medewerkers staat voorop.
- bouwbesluit - beoordelen en garanderen vluchtwegen -

 

> Ziekenhuis (Referentie op aanvraag)

Ziekenhuis, second opinion samenhang brandveiligheid en vluchtmogelijkheden.
- BHV – bouwbesluit – sprinklerbeveiliging – vluchtroutes – patiëntveiligheid - 

 

> Zorginstelling (Referentie op aanvraag)

Zorginstelling, actie en reactie brandveiligheid paviljoens.
- PvE brandmeldinstallatie – PZI – BHV -