Document- & Tekeningenbeheer

Verantwoording over de
actuele stand van zaken

Wanneer u prioriteit geeft aan veiligheid en beveiliging, hoort hierbij een adequate vastlegging van de historie en stand van zaken. Zo beschikken u en iedereen die hier toestemming voor heeft altijd over de meest actuele informatie over uw situatie en veiligheid.

Onderdeel van uw ‘masterplan voor beveiliging’ zijn de eisen van de wetgever, gemeente, verzekeraar en natuurlijk van de eigenaar van het pand of de locatie. Door middel van documenten, rapportages, tekeningen en certificeringen geeft u invulling aan het plan. Goed versie- en autorisatiebeheer van documenten en tekeningen is hierbij onmisbaar. Bureau Derksen kan dit voor u verzorgen.

Actualiteit kan van levensbelang zijn

U moet er toch niet aan denken dat de informatie over vluchtroutes niet klopt bij een brand? Dat de brandweer niet goed op de hoogte is van de aanwezige bestrijdingsvoorzieningen, gevaarlijke stoffen en bijzonderheden? Of dat uw alarm niet werkt omdat een klein onderdeel van het systeem is uitgevallen? Detectiesystemen, personele aanwezigheid, omgevingsfactoren, vluchtroutes, automatische repressiesystemen, blusmiddelen, etc.

Al uw documenten, plannen, berekeningen, ontwerp- en uitvoeringstekeningen beheren wij voor u, zodat u ook hiermee mogelijke veiligheidsrisico uitsluit.

> Een afspraak maken