Meerjaren onderhoudsplan

Een onderhoudsplan voorkomt
financiële tegenvallers

Met een meerjaren onderhoudsplan blijven uw installaties in de beste conditie en voorkomt u onvoorziene tegenvallers. Voor de budgettering binnen uw bedrijf is het prettig om planmatig te werken. Preventieve maatregelen voorkomen onnodige schade en stilstand.

Bij technische installaties is er altijd sprake van inspecties, onderhoud en vervanging. Het vervangen van installaties gebeurt aan het einde van de levensduur, door veranderende eisen (wet- en regelgeving) of door nieuwe besparende mogelijkheden. Wij helpen u hier graag bij.

Uw vaste veiligheidskosten in kaart

Het in kaart brengen en managen van veiligheidsinstallaties van organisaties vraagt expertise en ervaring. Door de uitvoering van veiligheidsplannen bij heel veel bedrijven, weten wij precies waar we op moeten letten en hoe dit het beste kan worden geregeld en vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel van het meerjaren onderhoudsplan is de registratie en rapportage over alle storingen. Minimaal één keer per jaar zitten we met u om de tafel waarbij we de status van uw installaties en mogelijke verbeteringen bespreken. Met een meerjaren onderhoudsplan beschikt u over een solide financieel fundament voor de vaste veiligheidskosten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor een meerjaren onderhoudsplan voor uw bedrijf.

> Een afspraak maken