Milieu & veiligheid

Waar duurzaam en
veilig elkaar vinden

Door het efficiënte beheer en opslag van stoffen, recycling en nieuwe energiezuinige systemen, kunt u de kosten verlagen en toch veilig en duurzaam werken. Wat kunt u doen om dit goed te regelen?

Wanneer u als bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, wordt er in het kader van veiligheid en milieu steeds meer verwacht. In uw vergunningen staan bepalingen over het gebruik, de registratie, aan- en afvoer en opslag van de stoffen waarmee u werkt. Als u wilt dat uw medewerkers veilig en volgens de afgesproken procedures werken, zijn er verschillende zaken die u vanuit veiligheidsoogpunt moet ondernemen:

1. Regelmatig actualiseren van uw plannen
Met een speciale focus op brandveiligheid en hulpverlening in relatie tot stoffen bij calamiteiten.

2. Aanbrengen van de juiste maatregelen
Bijvoorbeeld door te gaan werken met zones, kleurcodes, detectie en barcodes voor veilig en milieuverantwoord werken.

3. Instructie en training van uw medewerkers
Zodat duidelijk is wat er van ze verwacht wordt en ze in staat zijn hiernaar te handelen.

4. Monitoren, rapporteren en bijsturen
Om actueel verantwoording af te kunnen leggen aan de betrokken partijen.

Bureau Derksen kan voor uw situatie een quickscan uitvoeren. Hierbij brengen we in beeld welke milieuaspecten in relatie tot uw vergunningen en de actuele wet- en regelgeving voor u bepalend zijn. Daarbij geven we ook aan welke mogelijkheden er voor efficiency en besparingen zijn. Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen?

> Een afspraak maken