Operationeel beheer

De zorg voor veiligheid
in vertrouwde handen

Bureau Derksen is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot aantal installaties. Bijvoorkeur worden problemen voorkomen of automatisch opgevolgd vóórdat u hier iets van merkt. Bij calamiteiten of storingen bellen u of uw medewerkers met onze servicedesk.

Bij operationeel beheer gaat het om contractuele afspraken waarmee u uw veiligheidszaken regelt. Op basis van de risico-inventarisatie en uw veiligheidsplan worden afspraken gemaakt over uw apparatuur en de systemen:

  1. De beschikbaarheid
  2. Het onderhoud
  3. (periodieke) Inspecties en keuringen
  4. Organisatie en afstemming
  5. Bereikbaarheid van de servicedesk
  6. De totale kosten van het beheer

Samenwerking met leveranciers

Bij operationeel beheer van veiligheid is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen essentieel: er kan immers veel op het spel staan! Bureau Derksen heeft veel ervaring in afstemming met leveranciers, zowel met die van haar klanten als met de eigen (uitvoerende) dienstverleners. Waar mogelijk en noodzakelijk worden deze afspraken contractueel door ons vastgelegd, zodat duidelijk is wat er van alle partijen verwacht wordt.  

> Een afspraak maken