Rook- Warmte Afvoersystemen (RWA)

Rook- en warmtebeheersing
als veiligheidssysteem

Bij het bouwen van tunnels zijn voorzieningen voor rook- en warmteafvoer (RWA) gebruikelijk. Het overgrote deel van de brandslachtoffers zijn immers het gevolg van rook en vrijkomende gassen. Voor bedrijven kan RWA een maatregel zijn om aan de brandveiligheid te werken.

Een rook- en warmtebeheersingsysteem kan bij nieuwbouw of revitalisering van een locatie worden toegepast. Er verschillende voorzieningen voor brandbeheersing, die afhankelijk van de situatie kunnen worden toegepast. RWA is een alternatief voor brandmuren en heeft tot doel grotere brandcompartimentering te realiseren. Deze oplossingen kunnen afzonderlijk of aanvullend worden ingezet.

Veiligheidsexpert en rookbeheersingsdeskundige

Welke oplossing voor uw situatie het beste past, is afhankelijk van de risico’s: het aantal mensen op de locatie, de grootte en hoogte van de ruimte, de beschikbaarheid van vluchtwegen, trappenhuizen, aanwezige chemische stoffen, etc. Ieder oplossing heeft hierbij zijn voor- en nadelen. Bureau Derksen kan u adviseren welke oplossing voor uw situatie de beste is. Naast het garanderen van de veiligheid zijn uw (financiële)randvoorwaarden daarbij belangrijk.

> Een afspraak maken