Sprinklerinstallaties

Bij de bron sussen door
automatisch te blussen

Hoewel u er alles aan doe om brand te voorkomen, is zowel menselijk als technisch falen is nooit helemaal uit te sluiten. Wat u hier wel aan kunt doen is maatregelen treffen om een eventuele uitslaande brand in de kiem te smoren.

De meest gebruikte techniek om dit geautomatiseerd voor elkaar te krijgen is de sprinklerinstallatie. Deze installatie zorgt ervoor dat een brand direct gedetecteerd en geblust wordt. Hiervoor maakt de installatie gebruik van sproeikoppen, waaruit water sproeit zodra de warmtesensoren een brand detecteren.

Aanslaan en acties na detectie

Bij detectie slaat niet alleen het systeem (plaatselijk) aan om de brand blussen, ook gaan de alarmbellen af en wordt de aangesloten meldkamer geïnformeerd. Vanaf de meldkamer gaat het afgesproken protocol in werking en worden de partijen ingeschakeld die hierin een rol spelen.

Voor het aanleggen of vervangen van een sprinklerinstallatie bent u bij Bureau Derksen aan het juiste adres. Dit kan onderdeel zijn van uw totale beveiligingsmaatregelen, of projectmatig worden aangepakt bij de aanleg of vervanging van uw systeem. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op.

> Een afspraak maken