Toegangscontrole

Bij calamiteiten weet u
direct wie er aanwezig zijn

Hopelijk maakt u het nooit mee, maar ingeval van calamiteiten wilt u direct overzicht te hebben over de aanwezige mensen en voorwerpen. Door middel van een autorisatiesysteem beheert en beheerst u de aan- en afwezigheid.

Met een toegangscontrolesysteem neemt u een belangrijke stap in de beveiliging van uw locatie en knowhow. Zo weten de hulptroepen bij calamiteiten om hoeveel mensen het gaat en kan hiernaar gehandeld worden, een veilig idee!

Autorisatieniveaus

Uw toegangscontrolesysteem kan simpel de aan- en afwezigheid registreren, of tot op het niveau van ruimtes, zones en kamers worden ingeregeld. Dit is met name interessant op plekken waar waardevolle zaken aanwezig zijn. Ook richting uw medewerkers en inhuurpersoneel gaat er een preventieve werking uit van dit controlesysteem, omdat duidelijk is wie waar geweest is. En niet op de laatste plaats voorkomt u dat er sprake is van ongeoorloofde toegang.

Voor de aanschaf, het inregelen, beheren en monitoren van een toegangscontrolesysteem is specifieke kennis over deze materie onontbeerlijk. Bureau Derksen helpt u hier graag bij en kan u vertellen waar u op moet letten en wat u mag verwachten.

> Een afspraak maken