Huisvestingsadvies

Advies bij nieuwbouw, bestaande
bouw of aanpassingen

De huisvesting van uw bedrijf is één van de belangrijkste (investerings)keuzes waarvoor u als ondernemer staat. Het voortbestaan van uw bedrijf en de veiligheid van uw medewerkers en klanten kunnen hiervan afhankelijk zijn. Reden genoeg om hier goed bij stil te staan en iets aan te doen.

Vraagstukken over de veiligheid van een huisvesting zijn niet uw dagelijkse bezigheid en expertise. Voor Bureau Derksen is dit wél het geval en we helpen u hier graag bij! Er zijn verschillende situaties waarbij een huisvestingsadvies kan worden uitgebracht:

1. Nieuwbouwsituaties

Bij nieuwbouw is het efficiënt om zo vroeg mogelijk betrokken te worden. Samen met de opdrachtgever, het bouw- of projectteam en de architect worden de tekeningen en ideeën getoetst op veiligheidsaspecten. Wat zijn de risico’s? Wat is de optimale situatie voor ontruiming? Welke maatregelen en ingrepen zijn er verstandig? Hoe zit het met de kosten en mogelijke besparingen? Etc. Alle voor veiligheid belangrijke zaken komen aan de orde en worden hierbij betrokken.

2. Bestaande bouw

Bij verhuizing naar bestaande bouw is een huisvestingsadvies met aandacht voor veiligheid relevant. Belangrijke stakeholders als bijvoorbeeld banken, verzekeraars en gemeenten kunnen hier om vragen: een huisvestingsadvies geeft uitsluitsel over de situatie, mogelijk gewenste aanpassingen en richtlijnen voor het beheer.

3. Verbouwingen

Ook bij bouwkundige en technische aanpassingen van een huisvesting is een advies verstandig. Alle veiligheidsaspecten worden systematisch getoetst en in het advies meegenomen.

Neem contact op met Bureau Derksen. Wij helpen u graag met een praktisch advies over de door uw beoogde huisvesting of aanpassingen.

> Een afspraak maken