Veiligheidsrapportage

Met veiligheidsrapportages
volgt en toetst u uw plannen

In de meeste gevallen kiezen bedrijven voor periodieke veiligheidsrapportages om de uitvoering van het veiligheidsplan binnen de organisatie te toetsen en te borgen. Het uitvoeren van een éénmalige veiligheidsrapportage op een bestaande situatie is natuurlijk ook mogelijk en kan heel nuttig zijn.

Om de persoonlijke veiligheid van medewerkers en stakeholders te kunnen garanderen, is het niet voldoende om een plan te maken. Plannen hebben de vervelende eigenschap in lades te belanden en daarvoor is het onderwerp ‘veiligheid’ te belangrijk! In uw plan worden de risico’s in kaart gebracht en worden maatregelen getroffen om deze risico’s optimaal af te dekken. Uitvoering en handhaving van uw plan is alleen mogelijk door hier periodiek over te rapporteren en tijdig maatregelen te nemen.

De beste rapportage

Hoe zit uw veiligheidsrapportage eruit en op welke onderdelen rapporteert u? Neem hiervoor contact op met Bureau Derksen. Samen bepalen we over welke kritische onderdelen er gerapporteerd moet worden en welke frequentie in uw situatie passend is.

> Een afspraak maken