Bedrijfshulpverlening (BHV)

Cursus/certificering
bedrijfshulpverlening (BHV)

De cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is erop gericht om medewerkers de vaardigheden bij te brengen om adequaat te reageren in geval van brand of een ongeval: als veiligheid of gezondheid in het geding zijn.

De overheid stelt vast aan welke eisen de arbeidsomstandigheden minimaal moeten voldoen. Werkgevers en werknemers bepalen zélf hoe zij dat uitwerken. Het garanderen van veiligheid en gezondheid start meestal met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Vaak is hierin vastgelegd dat de bedrijfshulpverleners over een actueel vakbekwaamheidcertificaat moet beschikken om aan te tonen dat zij de benodigde kennis, vaardigheden en competenties beschikken.

Certificering: computertraining + 2 uur training op locatie

Met behulp van computertraining en een training op locatie biedt Bureau Derksen aan bedrijven en organisaties BHV certificering. Alle relevante voor deze certificering relevante zaken passeren tijdens de training de revue.

Inhoud van de training:

Toelichting op de wet- en regelgeving, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het plan en de organisatie van werkzaamheden, taken van de bedrijfshulpverlener, hoe er gehandeld moet worden en periodieke bijscholing.

> Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden

> Contact voor meer informatie