Wetten & regels

Update wet- en regelgeving:
het Bouwbesluit

Sinds 2012 is het huidige bouwbesluit in Nederland van toepassing. In het Bouwbesluit staan bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Een belangrijk onderdeel van het bouwbesluit heeft betrekking op het onderwerp ‘(brand)veiligheid’. Het bouwbesluit wordt regelmatig herzien.

Het Bouwbesluit is ontstaan om verschillen tussen gemeenten bij het toepassen van de bouwvoorschriften te voorkomen. Het Bouwbesluit is de invulling van de woningwet, waaraan elk bouwwerk in Nederland moet voldoen.

Update: 1 uur durende presentatie

Tijdens een 1 uur durende presentatie krijgt u een samenvatting van wat er in het Bouwbesluit op het gebied van de brandveiligheid beschreven staat en wat in de praktijk voor u de gevolgen hiervan zijn.

Inhoud van de update:

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: gebruikersbeveiliging, ontstaan en beperking van brand, compartimenten, vluchtroutes, hoge en ondergrondse gebouwen, inbraakwerendheid, rokersvoorschriften, opslag van (brandgevaarlijke) stoffen, brandveilige aankleding, deuren, breedte van paden, materialen, veilig gebruik, etc. Daarnaast is er ruimte om op uw specifieke situatie en branche in te gaan.

> Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving

> Contact voor meer informatie